»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س
روزهائی که پایه های :  امواج اعتراضی وسیعی که بیش از صد شهر را
در هفتمین سالگرد خیز: از یکشنبه ٧ ژانویه اعتراضات توده ای علیه
جزوه در باره جدال آ: . جزوه  در باره جدال آلترناتیوها، چپ و م
شاهرودی قاتل بجرم جن: طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مر
کنفدارسیون حمل و نقل: کنفدارسیون حمل و نقل عمومی (کوب) ایتالیا
روزهائی که پایه های :  امواج اعتراضی وسیعی که بیش از صد شهر را
شکنجه گران و جانیان : یک هفته پس از آغاز خیزش انقلابی مردم، پس
جمهوری اسلامی باید ب: جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم، این شع

شاهرودی فراری داده شد! می گویند: "طبابت با سیاست کاری ندارد"! می پرسیم: با اقتصاد چی؟ - آذر ماجدی

 در چند روز گذشته که مردم بجان آمده ایران به خیابان ها آمده و نفرت و بیزاری خود را از رژیم اسلامی ابراز کرده اند؛ در شرایطی که مردم فریاد می زنند: "جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم!"، "مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی!"، "اصلاح طلب، اصولگرا دیگر تمامه ماجرا"، "آخوند سرمایه دار، پول مرا پس بیار"؛ در شرایطی که مخالفین رژیم اسلامی در خارج کشور تظاهرات وسیع علیه این رژیم جنایتکار سازمان داده اند، اخبار بستری شدن یک جنایتکار حرفه ای، قاتل صدها نفر از جمله ده ها کودک در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر، آلمان، وسیعا و سریعا پخش شد. شاهرودی که از مقامات بالای رژیم اسلامی بوده و بمدت ده سال ریاست قوه "قضاییه" را در دست داشته است برای معالجه به این کلینیک منتقل شد. رئیس و صاحب اصلی این کلینیک دکتر سمیعی، یک دکتر مشهور ایرانی است. نیروهای کمونیست و آزادیخواه خواهان دستگیری این جانی و محاکمه او بجرم جنایت علیه بشریت شدند. بمدت چند روز معترضین در مقابل این کلینیک تظاهرات کردند. شکایات بسیاری به سیستم قضایی آلمان ارسال شد.

فشار آنچنان زیاد بود که بی بی سی فارسی، سخنگوی غیر رسمی رژیم اسلامی، با دکتر سمیعی مصاحبه ای ترتیب داد تا به او امکان دهد خود را از همکاری با جانیان تبرئه کند. ریاکاری سیستم تبلیغاتی- ایدئولوژیک بورژوایی در هر شکلی که ظاهر شود، حیرت آور و تهوع آور است. این آقای "پروفسور" که طبق عکس های منتشرۀ او با مقامات مختلف رژیم اسلامی آشکار است با مقامات رژیم رابطه بسیار نزدیک و حسنه ای دارد، در این مصاحبه گفت: که اصلا آقای شاهرودی را نمی شناخته و نمی شناسد و اصلا دکتر او هم نیست. وقتی پرسیدند چرا به دیدنش رفته است، گفت وظیفه رئیس بیمارستان است! و گفت که اینقدر سرش شلوغ است که اصلا از اوضاع سیاسی ایران بیخبر است و سالی دو سه روز برای کارهای تدریس و پزشکی به ایران می رود. اما معلوم نیست اینهمه عکس های یادگاری "فدایت شوم" با مقامات رژیم را در چه زمانی گرفته است؟ بقول عامیانه "دروغگویی که مالیات ندارد!"

این آقای پروفسور می گوید: "آنهایی که سیاست را با پزشکی قاطی می کنند باید فکری بحال خود بکنند!" حال باید آنهمه بیماری که بعلت ثروتمند نبودن، از خدمات پزشکی ایشان محروم شدند و جان باختند، را بیاد بیاوریم. ایشان اظهار فضل کرده اند که طبابت با سیاست کاری ندارد! خوب با اقتصاد چی؟ با پول چی؟ وقتی پول و ثروت معیار درمان انسانها باشد، لاجرم سیاست وارد می شود. بسیاری از ثروتمندانی که به این کلینیک می آیند، ثروتشان را از طریق چاپیدن دیگران و در مورد قدرتمندان دنیا از جمله رژیم اسلامی از طریق چاپیدن، سرکوب و جنایت بدست آورده اند. باید به ایشان گفت لطفا اظهار فضل ننمایید و به فعالین چپ و آزادیخواه و معترضین به جنایات رژیم اسلامی درس ندهید. لابد دکترهایی که در آلمان با فاشیست ها کار کرده اند هم همین ادعاهای مسخره را در دفاع خود ارائه داده اند.

اما فقط چند روز طول کشید که تحت فشار شکایات خصوصی و جمعی که علیه این جانی به سیستم قضایی آلمان ارسال شد، دولت آلمان مجبور به اخراج او شد. شاهرودی بشکلی مفلوک پنهان از معترضین به فرودگاه هامبورگ منتقل و از آلمان فراری داده شد. این یک پیروزی برای مردم ستمدیده و دردمند ایران و اپوزیسیون چپ و آزادیخواه رژیم اسلامی است. این یک آبرو ریزی مهم برای رژیم اسلامی است. دست تمام کسانی که فعالانه طی این چند روز بمنظور دستگیری شاهرودی فعالیت کردند را می فشاریم. *

Last modified onSaturday, 13 January 2018 02:27