»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو
سرنگونی یا براندازی؟:  وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت
"نه" به سرکوب کارگرا: چرا باید محیط های کار و کارخانه ها امنیت
ما کارگران باید با و:  بە پایان سال ٩٦ نزدیک میشویم، بە رسم هر
در سالروز قیام ٢٢ به:  اینروزها سران و کاربدستان قدیم و جدید ج
عفرين و معناى واقعى : مدت دو هفته است بشريت معاصر از دريچه نگا
سیاست گارد آزادی چه: مصاحبه اکتبربا عبدالله دارابی در مورد گا

رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه ۱۳۹۵ در کردستان - اسماعیل ویسی


بزرگداشت روزهای اول ماه مه روز جهانی کارگر، ۸ مارس روز جهانی زن، فستیوالهای دفاع از حقوق کودکان، روز جهانی لغو خشونت علیه زنان و برگزاری اعتراضات علیه اعدام، دفاع از برابری زن و مرد در سطح علنی و در ابعاد اجتماعی که ریشه در واقعیات عینی تضادهای طبقاتی- اجتماعی دارد، در سراسر ایران و در کردستان بویژه می توان تاکید کرد که به ستنی اجتماعی مبدل شده است. سازماندهندگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی این عرصه ها، انسانهای اجتماعی با هویت واقعی خود می باشند. برای نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا شناخته شده هستند. سال ها ست که نیروهای سرکوبگر فعالین این عرصه ها را بشیوه های متفاوت دستگیر، بازداشت و با تحمیل زندان های طولانی مدت به آنها و حتی اعدام کردن کارگر کمونیست جمال چراغ ویسی سازمانده و سخنران اصلی مراسم با شکوه ماه مه سنندج در سال ۱۳۶۸ برایش ممکن نشده است آنان را از راهی که برگزیده اند در این کشمکش طبقاتی- اجتماعی منصرف کند.
این تقابل و کشمکش واقعی، طبقاتی، عینی و غیر قابل انکار است. به همین خاطر می باشد که در آستانه چنین روز هائی بخصوص ۸ مارس روز جهانی زن و اول ماه مه روز جهانی کارگر، حکومت و طبقه کارگر و جنبش برابری طلبی و آزدادیخواهی، حساسیت ویژه ای را بخرج میدهد،  که بمیدان فرستادن حتی تشکل های زرد و وابسته به خود چون "خانه کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی" که هیچگونه ربطی به منافع کارگر ندارند برای مهار مبارزات کارگری در طرح  و پیگیری مطالبات  انسانی، اجتماعی و معیشتی شان و در تحکیم رژیم اسلامی سرمایه در ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند.
بزرگداشت اول مه درشهرهای کردستان به نسبت چند سال قبل ، متمرکزتر، سازمان یافته تر و هدفمندتر بود. بویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز، از طرف تشکل های کارگری سندیکای خبازان در مرکز این شهرها و در مرکز شهر سنندج روز ۱۲ اردیبهشت از طرف انجمن کارگرا ن ساختمانی در خیابان سیروس در قلب شهر سنندج با شرکت فعالین برابری طلب و کمونیست، سخنرانی در محل تجمع و راهپیمائی برگزار گردید که ویژگی خاص مراسم های بزرگداشت اول مه در کردستان می باشد.
سنندج: روز ۱۲ اردیبهشت در مرکز شهر سنندج مراسم  اول ماه مه برگزار گردید. صبح  و غروب ۱۱ و  ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح  نیز در محل تجمع كارگران فصلى در خیابان سیروس یکی از مراکز اصلی شهر سنندج، مراسم گرامیداشت با سخنرانی فؤاد فتحى برگزار گردید. سپس شرکت کنندگان با حمل کردن و سر دادن شعارهای  کارگر-  کارگر اتحاد- اتحاد"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد!"، "زنده با اول ماه مه روز جهانی کارگر"، "کار. مسکن. آزادی"، "کارگر معلم. اتحاد اتحاد" و ... دست به راهیپمائی زدند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
- صبح  روز ۱۱ اردیبهشت نیروهای امنیتی- انتظامی رژیم اسلامی در سنندج، در ادامه سیاست ایجاد فضای رعب و وحشت، تهدید و احضار فعالین سیاسی- کارگری در آستانه اول ماه مه برای ممانعت بعمل آوردن از برگزاری مراسم های بزرگداشت، در سنندج و دیگر شهرهای کردستان به تجمعی که برای بزرگداشت اول مه روز جهانی کارگر ایجاد شده بود، یورش بردند و تجمع را برهم زدند. و لطف اله احمدی، نادر رضا قلی معروف به نادر قولیان، حسین حسن آبادی از فعالین کارگری- اجتماعی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
- بزرگداشت اول ماه مه در محل دفتر سندیکای خبازان سنندج برگزار گردید. نیروهای انتظامی در محل سندیکای خبازان سنندج  و بازداشت چندین ساعته یدی صمدی دبیر سندیکای خبازان، در این محل مراسم  با سخنرانی 3سه نفر از اعضای هیئت مدیره "محی الدين الله مرادی، رئوف خداکرمی و اقبال شعبانی" آغاز گردید. سخنرانان در صحبتهایشان  در رابطه با اوضاع کنونی جهان و مشکلات و مسائل کارگران ایران و به طور اخص در مورد مشکلات عديده کاری- معیشتی کارگران خباز تاکید بر مفاد قطعنامه مشترک سندیکای خبازان سنندج- مریوان با پخش شیرینی مراسم را گرامیداشتند.
- مردم شهر سنندج با آتش افشانی و نور افشانی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر رفتند. غروب روز ۱۱ اردیبهشت مردم شهر سنندج به استقبال روز جهانی رفتند و در اقدامی هماهنگ در مراکز اصلی شهر، میدان انقلاب، خیابان ناصر خسرو، خیابان سیروس، محلات غفور، شریف اباد ، میدان گاز،  شهرک بهاران و روبروی زندان مرکزی و ... با آتش افشانی  و نور افشانی به استقبال  اول ماه مه روز جهانی کارگر رفته و آنرا گرامیداشتند.
- روزهای ۱ و ۹ اردیبهشت حراست اطلاعات شهر سنندج فعالبن کارگری – اجتماعی "خالد حسینی، غالب حسینی، مجید حمیدی، عباس اندریانی و مظفر صالح نیا" را احضار و تحت فشارشان قرار دا ده بودند که  نباید مراسم روز کارگر شرکت کنید.
 
مریوان: انجمن های صنفی کارگران خباز و کارگران ساختمانی شهر مریوان با سردادن شعار "کارگران جهان متحد شوید وغیر انسانی خواندن برنامه ضد کارگری توسعه ششم"، مراسم بزرگداشت اول مه روز جهانی کارگر را  در محل این انجمن برگزار کردند. شرکت کنندگان ضمن بیان  و تاکید بر خواسته ها و مطالباتشان خواهان "افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه و به رسمیت شناخته شدن تشکلات مستقل کارگری" شدند. و قطعنامه مشترکی که از سوی انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان های مریوان و سروآباد و انجمن صنفی کارگران خباز سنندج منتشر شده بود را قرائت و مورد تایید شرکت کنندگان گردید.  سپس مراسم با پخش شیرینی در میان کارگران و عابرین  در میدان "دوازده سواره" از میادین مرکزی شهر مریوان  ادامه پیدا کرد مورد اسقبال مردم قرار گرفت.

پیشتر تصمیم بر آن گرفته شده بود برای هر چه باشکوهتر برگزار کردن مراسم با  شرکت کردن جمع وسیع تری از مردم شهر مریوان، در تفریحگاه "قله امام، که از دیرباز یکی از تفریحگاههای شهر مریوان" میباشد مراسم برگزار شود. نیروهای امنیتی- انتظامی فعالین سندیکا ها را تحت فشار قرار داده  و مانع شرکت مردم شدند و ناچار محدود به برگزاری مراسم در محل سندیکا نمودند.

- عصر روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر، جمع زیادی از فعالین کارگری شهر مریوان مراسم بزرگداشت این روز جهانی را دریکی از تفریحگاههای نزدیک شهر مریوان برگزار کردند.
مراسم با سرود انترناسیونال که به صورت گروهی از طرف حاضرین خوانده شد، شروع گردید. سپس به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم یک دقیقه سکوت اختیار گردید. سکوت با خواندن سرود "یاد باد یاد عزیزتان" شکسته شد. در ادامه یکی از شرکت کنندگان در مورد تاریخچه اول ماه مه، مبارزات کارگران در جهان و تاثیرات آنها، سخنانی ایراد نمود. سپس شرکت کنندگان به بحث و گفتگو پیرامون مسائل کارگران و ضرورت ایجاد تشکل های مستقل کارگری پرداختند. مراسم با پخش شیرینی و در میان شور و شوق حاضرین به پایان رسید.

سقز: روز ۱۲ ارديبهشت برابر با اول ماه مه جمعى إز كارگران و فعالین کارگری شهرسقز از خيابان فخر رازى كه محل تجمع كارگران و زحمتكشان دست فروش است با در دست داشتن پرچم سرخ به طرف ميدان كارگران ساختمانى حركت كرده و در این ميدان مراسم خود را همراه با دیگر کارگران و زحمتکشان حاضر در محل برگزار كردند. سخنران این مراسم کارگر مبارز عثمان اسماعيلى بود. در سخنانش به جانباخته گان اول ماه مه و تمامی جانباخته گان راه رهایی کارگران درود فرستاد. و اشاره كرد و گفت روز جهانى كارگر روز ماست! اما در ايران بجای ما کارگران مسئولان و كارفرمايان استثمارگر آن را برگزار میكنند. مسئولان و کارفرمایانی که بخاطر برگزاری مراسم روز جهانی کارگران ما را بازداشت و بعد از شکنجه محکوم به زندان ميكنند. در بخش ديگر إز سخنانش به بيمه كارگران ساختمانى اشاره كرد و گفت مدتی است كه كارگران ساختمانى را بيمه مى كنند. آيا تا به امروز به شما و به ما كارگران گفته اند كه چه مزایایی شامل حال ما كارگران ساختمانى میشود؟ آیا دولت به ما کارگران که در سال تنها ۶ ماه احتمال كار کردن داریم بیمه بیکاری را پرداخت میکند؟ آیا دولت مردان اطلاع دارند که دولت موظف است در مدت بیکاری به ما كارگران بیمه بیکاری پرداخت كند.مراسم با استقبال گرم و پرشور شرکت کنندگان در محل روبرو شد. قبل از رسیدن نیروهای انتظامی، مراسم خاتمه یافته و شرکت کنندگان محل را ترک کردند.
- همزمان با اقدام نمادین فعالین کارگری و اجتماعی در نورافشانی و آتش افشانی آسمان شهر سنندج، جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهر سقز نیز در استقبال از روز جهانی کارگر اقدام به نورافشانی آسمان شهر سقز نمودند. قرار بر این بود که نورافشانی در ده منطقه شهر صورت گیرد. این اقدام در چند منطقه شهر انجام گردید اما در مسیر پارک کوثر منطقه توسط مامورین امنیتی محاصره شده و محمد عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صدیق محمدی و پدرام عبدی پور در محل بازداشت می شوند. در ساعت بیست و سی دقیقه شب محمد عبدی پور و صدیق محمدی به ستاد خبری انتقال داده می شوند و آزاد احمدی، احمد عبدی پور و پدرام عبدی پور آزاد می شوند. مامورین در بازدید از ماشین محمدی پور تمامی فشفشه های موجود در ماشین نامبرده را ضبط می نمایند. در نهایت محمد عبدی پور و صدیق محمدی بعد از چند ساعت بازجویی در ساعت ۲۰  دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت آزاد میشوند.
- در ادامه فشار و ایجاد رعب و وحشت نهادهای سرکوبگر در ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه، طی تماس تلفنی اداره اطلاعات  در شهر سقز، رحمان کاردار و حسین مرادی و سید انور معطر از فعالین کارگری- اجتماعی، را مطلع می کند که باید روز  یکشنیه ۱۲ اردیبهشت،  خود را به ستاد خبری شهر سقز معرفی کنند.
- روز ۱۱ اردیبهشت مراسم روز جهانی کارگر در دفتر سندیکای خبازان سقز با حضور ده ها نفر از کارگران خباز برگزار گردید. در این مراسم رئیس سندیکای خبازان در باره وضعیت سازمان تامین اجتماعی و مشکلات معیشتی کارگران سخنرانی کرد.  سپس یکی از کارگران  حاضر قطعه  شعری  قرائت کرد  و در ادامه جلال حسینی  فعال کارگری، قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری (سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه  سندیکای نقاشان البرز ، کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی) را قرائت کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. این مراسم در ساعت ۱۹ با پخش شیرینی  پایان گرفت. مامورین اداره اطلاعات که در محل حضور داشتند تلاش کردند که به داخل سالن برگزاری مراسم بروند اما با ممانعت کارگران روبرو شدند و در ادامه هنگامی که کارگران سالن را ترک می کردند مامورین اداره اطلاعات از تمامی افراد حاضر  فیلم برداری میکردند .
کامیاران: روز ۱۲ اردیبهشت مراسم اول مه روز جهانی کارگر از طرف جمعی از فعالین کارگری- اجتماعی شهر کامیاران برگزار شد. مراسم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان راه آزادی و برابری شروع شد. سپس یکی از حاضرین در رابطه با مسایل کارگری ایران و کردستان و جایگاه فعالین و وظایف پیش روی آنها بحثی ارائه داد.  در ادامه یکی از حاضرین قطعنامه مشترک "سندیکای واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" را خواند و به مناسبت روز معلم هم یادی از معلم دلسوز و فداکار کامیاران فرزاد کمانگر گردید. مراسم با خوردن شیرینی و شادی جمع پايان يافت .

بانه: روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، جمعی از فعالین کارگری شهر بانه نیز به محل تجمع کارگران ساختمانی واقع در میدان "مروتی" رفته و ضمن تبریک روز اول ماه مه به کارگران و پخش شیرینی یاد و خاطره جانباختگان این روز را گرامی داشتند.
اول مه در شهرهای اربیل و سلیمانیه!
- روز یکشنبه اول مه در شهر سلیمانیه مراسم باشکوهی به فراخوان کمیته اول مه روز جهانی کارگر با حضور صدهها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه سلیمانیه و  شمار زیادی از احزاب و نیروهای چپ و کمونیست در میدان "عقاری" شهر سیلمانیه برگزار شد. مراسم با سرود انترناسیول و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع گردید. سپس بیانیه کمیته برگزاری اول مه خوانده شد که در آن ضمن اشاره به اوضاع امروز دنیای سرمایه داری به شرایطی که دولت و سرمایه داران در عراق و اقلیم کردستان برای مردم فراهم کرده اند پرداخت و مردم را فراخواند که بیش ازاین، این وضعیت فلاکتبار را قبول نکنند. سپس نمایندگانی از سندیکای کارگران ساختمانی، گروه اعتراضات مردم، نماینده کارگران مهاجر و نماینده کارکنان بیمارستانها به مناسبت این روز و شرایط کارگران این بخشها به سخنرانی پرداختند. مراسم اول مه در میان شور و شوق حاضرین با خواندن مجدد سرود انترناسیونال از سوی حاضرین، به پایان رسید. در شهر اربیل و هولیر نیز جمعی از کارگران زن و مرد به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل انجمن وزیران این شهر تجمع کردند. کارگران در این تجمع قطعنامه ای در خصوص خواست ها و مطالباتشان از جمله "پرداخت حقوق های معوقه، ایجاد شغل و رفع معضل بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی خود" قرائت و بر تحقق آن تاکید، کردند. *