»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س
روزهائی که پایه های :  امواج اعتراضی وسیعی که بیش از صد شهر را
در هفتمین سالگرد خیز: از یکشنبه ٧ ژانویه اعتراضات توده ای علیه
جزوه در باره جدال آ: . جزوه  در باره جدال آلترناتیوها، چپ و م
شاهرودی قاتل بجرم جن: طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مر
کنفدارسیون حمل و نقل: کنفدارسیون حمل و نقل عمومی (کوب) ایتالیا
روزهائی که پایه های :  امواج اعتراضی وسیعی که بیش از صد شهر را
شکنجه گران و جانیان : یک هفته پس از آغاز خیزش انقلابی مردم، پس
جمهوری اسلامی باید ب: جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم، این شع

شاهرودی قاتل بجرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شود! سازمان آزادی زن

طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مردم ایران بخیابان ها آمده اند و نفرت و انزجار خود از رژیم اسلامی را فریاد زده اند، خبر بستری شدن شاهرودی قاتل در یک کلینیک خصوصی به ریاست یک دکتر ایرانی در شهر هانوفر آلمان پخش شده است. طی این چند روز شکایات متعددی از شاهرودی به سیستم قضایی آلمان ارسال شده و کمپینی برای دستگیری و محاکمه این جنایتکار حرفه ای بجرم جنایت علیه بشربت سازمان یافته است. مخالفین رژیم اسلامی بطور روزمره در مقابل این کلینیک تظاهرات می کنند.

علاوه بر شرکت در بالاترین مراتب دولتی، شاهرودی بمدت ده سال از ١٣٨٨- ١٣٧٧ رئیس قوه "قضائیه بوده است. طی این مدت صدها نفر از جمله ده ها کودک بدستور شاهرودی بقتل رسیده اند. شاهرودی یک جنایتکار است و باید محاکمه و مجازات شود. این خواست نه تنها مردم ستمدیده ایران بلکه تمام بشریت آزادیخواه و برابری طلب و متمدن است. سازمان آزادی زن قاطعانه از کمپین دستگیری و محاکمه شاهرودی بجرم جنایت علیه بشریت حمایت می کند و کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را به حمایت از این کمپین فرا می خواند.

با دستگیری و محاکمۀ شاهرودی باید به جنایتکاران و سرکوبگران نشان دهیم که آزادیخواهان و برابری طلبان در مقابل جنایت و سرکوب ساکت نمی نشینند. این وظیفه همه ما در دفاع از انسانیت، آزادیخواهی و برابری طلبی است.

مرگ بر رژیم اسلامی!

زنده باد آزادی، برابری و رفاه!

٨ ژانویه ٢٠١٨- ١٨ دیماه ١٣٩٦