»»
اعلامیه حزب حکمتیست : بامداد دوشنبه ٢٤ مهر، ارتش عراق، حشد شعب
نشریه اکتبر شماره 22: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
اعلامیه کمیته کردستا:  به دنبال رفراندوم مردم کردستان عراق و ر
اعتراضات معلمان و با:  مدتهاست که علاوه بر کارگران، دیگر توده
جدال آلترناتيوها؛ سو: جامعه هشتاد ميليونى ايران با معضلات پیچی
چه گوارا پس از پنجاه: نهم اكتبر امسال، پنجاه سال از مرگ چه گوا
کردستان عراق از رفرا:  سه هفته پس از رفراندم ٢٥ سپتامبر کردستا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
یک دنیای بهتر برای ه: من را بنگرید … در دستانم کلی اسکناس است.
اجتماع سراسری معلمان: روز پنجشنبه سیزده مهرماه با فراخوان قبلی
فاجعه قتل دسته جمعى : هفته جارى (اول اكتبر ٢٠١٧) بار ديگر و بر
كاتالان و استقلال! -: تاریخا كمونیستها مساله استقلال را، آخرین
کردستان عراق از رفرا: دفاع از خواست استقلال کردستان عراق همچون
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست : با کمال تاسف رفیق محمد جراحی از فعالین ب
نشریه ویژه کنگره هش: نشریه  ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگر

اطلاعىه كميته كردستان حزب حكمتيست درباره حمله جنايتكارانه رژيم تركيه به شهر شنگال و كردستان سوريه!

 

 بامداد روز گذشته ،  ٢٥ آپريل هواپيماهاى دولت تركيه كوهستانهاى اطراف شهر شنگال در كردستان عراق و مناطقى در نزديكى شهر ديرك در كردستان سوريه را كه مقر و راديو نيروهاى سوريه دمكراتيك در آن مستقر است بمباران  كردند . در اين حمله جنايتكارانه ٢٠ نفر از افراد مسلح نيروهاى سوريه دمكراتيك و  ٥ نفر از پيشمرگان اقليم كردستان جان باخته و همچنين عده زيادى از مردم منطقه زخمى شدند .

اين حمله تجاوزگرانه دولت فاشيست تركيه كه به بهانه وجود پ ، ك،ك در خاك عراق  وعليه پيشرويهاى نيروهاى مسلح كردستان سوريه  در مقابل  نيروهاى داعش صورت مى گيرد ، در واقع اقدامى پيشگيرانه در مقابل اعتراضات مردم كردستان تركيه عليه سركوبگريهاى دولت اردوغان است . اين تعرض جنايتكارانه بر عليه مردم و مبارزين كشورهاى همسايه كه با تبانى حزب دمكرات كردستان عراق و تائيد ديگر قدرتهاى منطقه صورت گرفته است ، يكبار ديگر پرده از روى چهره و سياست هاى رياكارانه قدرتهاى بزرگ در تداوم سناريوى سياه تحميل شده بر مردم بى دفاع منطقه برداشت . 

مردم و سازمانها ونهادهاى انسان دوست بايد صداى اعتراض خود را عليه كردنكشى آشكار دولت منفور تركيه بلند كنند .  كارگران و مردم زحمتكش در منطقه براى كوتاه كردن دست دولت قلدر اردوغان از مسكّن و خانه وزندگى اشان  چشم اميد به طبقه كارگر و جنبش آزاديخواهى در تركيه دوخته اند . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن محكوم كردن اين دست درازى بيشرمانه مردم و جريانات آزاديخواه و انساندوست را به اعتراض عليه اين اقدام شرم آور فرا مى خواند.

 

كميته كردستان حزب کمونیست کارگری ایران-  حكمتيست

٢٦ آوريل ٢٠١٧