»»
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو
سرنگونی یا براندازی؟:  وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت

در آستانه ۸ مارس عزم خود را برای ساختن یک دنیای آزاد و برابر جزم کنیم! - سازمان آزادی زن

 

امسال ۸ مارس در شرایطی فرا می رسد که عقب گردهای بیشماری به دنیا و انسانیت تحمیل شده است. بخش وسیعی از خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد؛ صدها هزار انسان کشته و میلیون ها نفر دربدر و آواره شده اند. پیام آزادی و برابری خیزش های توده ای شش سال پیش که موجی از شوق و هیجان در قلب های آزادیخواهان جهان بوجود آورد، سرکوب شده است. دو قطب تروریستی جهانی، تروریسم دولتی بسرکردگی آمریکا و تروریسم اسلامی هم پیمان و هم هدف به این جوامعی که برای آزادی و برابری و برای یک دنیای بهتر بپا خاسته بودند، حمله ور شدند. سوریه، لیبی، یمن، فلسطین، عراق و افغانستان زیر بمباران وحشیانه و یورش های زمینی ارتش های نامقدس دو طرف و بمب های تروریست های اسلامی عملا با خاک یکسان شده اند.

 

بربریت قرون وسطایی و اسلامی بر تمام منطقه حاکم شده است؛ حکومت واقعی خلفای اسلامی و پیغمبر اسلام با بمب و سلاح های مدرن به تمام منطقه گسترش یافته است. به رژیم اسلامی، طالبان و حکومت شیوخ عرب، داعش، القاعده، النصرت و قس علیهذا اضافه شده است. به نعمت رقابت آتش افروزانه دو قطب تروریستی، حراج دختران و زنان جوان در بازارهای منطقه اسلام زده دوباره رونق گرفته است؛ تجاوز بعنوان یک سلاح جنگی بمیزان هولناکی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

از سوی دیگر، راسیسم متحجر دست راستی در کشورهای غربی با صدایی رساتر و مشت های محکم تر بمیدان آمده است. مرزهای سیم خارداری در اروپا، اردوگاه های پناهندگی که بیشتر به اردوگاه های جنگی شبیه است، راه را بر پناهندگانی که از آتش جنگ و ویرانی و از قحطی و گرسنگی گریخته اند، سد می کنند. هزاران نفر که در اوج استیصال در تلاش برای گریختن از شرایط جهنمی به آبها زدند، در قعر دریا مدفون شدند. این انسانهای بی پناه از اینجا رانده و از آنجا مانده اند.

 

یک قرن پس از اختصاص روزی بعنوان روز جهانی زن، روز مبارزه برای آزادی و برابری، سخن گفتن از این شرایط جهنمی سخت و دردناک، اما ضروری است. باید دنیا را آنچنان که هست دید و برای آن راهگشایی کرد. شرایط انسان های کارگر و زحمتکش بسیار سخت و اسفناک است، فقر و بیکاری، بردگی میلیونی، سرکوب و خشونت، داستان زندگی میلیاردها انسان، زن و مرد و کودک است.

 

لیکن همانگونه که تاریخ گواهی می دهد، زندگی فقط یک رو ندارد. این جنگ خانمانسوز براه افتاده است، جریان راست و متحجر بورژوایی سازمانیافته بحرکت افتاده است تا مبارزه انسان های کارگر و زحمتکش، آزادیخواهان و برابری طلبان برای یک دنیای بهتر را خفه و سرکوب کند. تلاش برای ساختن یک دنیای آزادتر، برابرتر و بهتر یک تلاش دائمی انسان است. اما در شرایط بحرانی این تلاش به یک مبارزه گسترده تر و سازمانیافته تر شکل می دهد؛ شرایطی که انسان ها را متحدتر و همبسته تر به میدان می آورد. این روی دیگر زندگی است که ما هم اکنون شاهدیم.

 

تلاش های قطب سوم برای رهایی از این بربریت وحشیانه، این جنایات هولناک علیه بشریت بطور کلی و علیه زنان، خستگی ناپذیر در مقابل قدرت مخرب و مسلح دو قطب تروریستی ایستاده است. تلاش برای آزادی و برابری، برای یک جامعه عادلانه، برای برابری زن و مرد بر پرچم این مبارزه انسانی نقش بسته است.

 

۸ مارس فرصتی است که عزم خود را جزم تر کرده و بکوشیم به این مبارزه آزادیخواهانه جهانی جهت دهیم. برابری زن و مرد یک رکن اساسی یک جامعه انسانی است. اما هم تئوری و هم تاریخ بارها و بارها باثبات رسانده اند که آزادی زنان و برابری دو جنس تنها در جامعه ای میسر است که ارکان آن بر سرکوب و استثمار نهاده نشده باشد؛ که سود و رقابت بر سر سود قوه محرکه آن نباشد؛ که جامعه برای رفاه و سعادت شهروندانش سازمان یافته باشد؛ که طبقات در آن مضمحل شده باشد. در این دنیای آشوب زده و ضد انسانی باید عزم خود را برای ساختن چنین جامعه ای، برای جامعه سوسیالیستی جزم کنیم. این تنها راه دستیابی به آزادی کامل و بی قید و شرط زنان و برابری واقعی زن و مرد است.  

 

در آستانه ۸ مارس، سازمان آزادی زن زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در ایران و جهان را به اعتراض علیه وضع موجود و بانیان ستمکشی زن و تبعیض براساس جنسیت فرامیخواند! در ایران باید نظام و قوانین پوسیده آپارتاید جنسی را درهم کوبید و حجاب اسلامی بیرق سیاسی آنرا بزیر کشید. پیروزی جنبش آزادی زن به ارتجاع ضد زن اسلامی در ایران، افق آزادی زن و سرنگونی حکومتهای اسلامی و تروریستی را در منطقه  باز میکند. سازمان آزادی زن، زنان و مردان آزادیخواه را به برگزاری مراسمهای روز جهانی زن فرا میخواند! 

 

سازمان آزادی زن

۲۸ فوریه ۲۰۱۷